เพิ่มผลผลิต นอกฤดู

ทุเรียน

ดกสม่ำเสมอ ทั่วต้น

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ปริมาณ ราคาดี ถูกช่วงเวลา ใช้สารเคมีให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการดื้อยา ตั้งแต่เริ่มเตรียมต้น ถึง เก็บผลผลิต ทุกฤดูกาลผลิต

ตัวอย่างการให้ผลผลิต ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

ลองกอง นอกฤดู

นอก-ใน-ก่อน-หลังฤดูกาล ไม่ต้องงดน้ำนาน ลดระยะการงดน้ำ ต้นไม่โทรม ผลผลิตต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องพักต้นนาน ช่อผลใหญ่ น้ำหนักดี หวานจัด สีผลสวย ผลดก น้ำหนักผลดี น้ำหนักช่อดี ช่อผลแน่น

เทคนิคพิเศษ การเพิ่มผลผลิตนอกฤดู

ดอกเยอะ ผลผลิตติดดี ไม่ร่วง-ไม่หลอ-ไม่สั้น-ไม่เปรี้ยว

ตัวอย่างการให้ผลผลิต

มังคุด นอกฤดู

ดึงดอก เพิ่มตาดอก เปิดตาดอก ดอกดก ทำได้หลายรุ่น ต้นไม่โทรม ดอกสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดึงดอก เพิ่มตาดอก เปิดตาดอก ดอกดก ทำได้หลายรุ่น ต้นไม่โทรม ดอกสมบูรณ์ ดอกดกกระจายทั่วต้น นอก-ใน-ก่อน-หลัง ฤดูกาล ผลดก สีผลสวย หูเขียว ผลผลิตดกต่อเนื่องทุกปี น้ำหนักผลดี สีผิวสวย

ทำได้หลายรุ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า/เลียงราคา ฉีดทับรุ่นพี่ได้รุ่นน้องเพิ่ม ได้ผลผลิตต่อเนื่อง ดกทั้ง2รุ่น ชิงยอดชิงดอก กรณีที่ฤดูกาลแปรปรวน ได้ดอกเปอร์เซนต์สูง ฟื้นต้นเร็ว ผลผลิตต่อเนื่องทุกปี

เทคนิคใหม่ชิงดอก ปลิดยอด
ดอกดก ผลใหญ่ หวาน ช่อผลดก ลดผลแตก
ต้นไม่โทรม ฟื้นต้นเร็ว ทำได้ต่อเนื่องทุกปี

ลำไย นอกฤดู

ตัวอย่างการให้ผลผลิต

พริกไท

“ช่อผลยาว ผลใหญ่ ทำหลายรุ่น ฉีดทับรุ่นพี่ได้รุ่นน้อง เก็บผลผลิตต่อเนื่อง ดกทุกรุ่น ต้นไม่โทรม”

สมัครเข้าโครงการ / Join the community